Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Apr 2, 2023

Det händer inte ofta, men det händer - att det kommer en roman om Japan skriven av en svensk författare. Frans Wachtmeister utkom nyligen med romanen “Territoriella anspråk” - en mångbottnad historia som tar sig an en rad frågor och funderingar kring dagens Japan, i synnerhet hur det är att komma till Japan som utlänning. “Kan man bli japan?” är ett bärande tema och "Vill man bli japan?" är ett annat. Tillsammans med Frans Wachtmeister tar sig Japanpodden an båda ämnena. 

Foto: Carolina Wiehe Welroos