Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Feb 14, 2020

I dagens podd ska det handla om stipendier och varför alla som får chansen bör åka till Japan. Dessutom om coronaviruset. Hur har det drabbat Japan ?
Vi har träffat stipendiaterna Gusten Isfeldt och Anna Östberg. Dessutom medverkar Edvard Fleetwood som är generalsekreterare i Sweden Japan Foundation. Det...