Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Jan 30, 2020

Det är råttans år, turisterna flödar in och i skiftet juli-augusti ska Tokyo stå värd för de olympiska spelen. Japan kommer att vara i världens fokus under 2020 och vad kan då passa bättre än att Japanpodden gör en nystart?


   Skaran av medarbetare har utökats med tre verkliga japanveteraner - Göran...