Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Apr 29, 2023

Vi träffar några av de svenskar som inom de närmaste månaderna packar sina väskor och styr kosan österut. 

Det har varit stipendieutdelning och Japanpodden var på plats i Stockholm och minglade bland lyckliga stipendiater. 

 


Apr 2, 2023

Det händer inte ofta, men det händer - att det kommer en roman om Japan skriven av en svensk författare. Frans Wachtmeister utkom nyligen med romanen “Territoriella anspråk” - en mångbottnad historia som tar sig an en rad frågor och funderingar kring dagens Japan, i synnerhet hur det är att komma till Japan...