Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Mar 25, 2018

Dagens podd handlar om Japans roll som kolonialmakt och det som skedde i Bortre Asien under senare delen av 1800-talet och första decennierna under 1900-talet.

Asien var en veritabel guldgruva som lockade de europeiska stormakterna. Men också Japan såg möjligheterna att expandera sina intressen. Det handlade om att...


Mar 11, 2018

På sjuårsdagen av katastrofen återvänder Japanpodden till Fukushima och människorna vars liv så totalt förändrades den 11 mars 2011.

Vi pratar också med det ansvariga kraftbolaget TEPCO om vilka åtgärder som vidtas för att sanera efter kärnkraftshaveriet och så blickar vi framåt och ser på smarta hus och...


Mar 2, 2018

Om shakuhachi - den traditionella japanska bambuflöjten.

Med hjälp av Gunnar Jinmei Linder som spelat shakuhachi i mer än 30 år följer vi en rik tradition som sträcker sig tillbaka till Tangdynastins Kina på 600-talet och kanske ännu tidigare. Det visar sig att shakuhachins historia i mångt och mycket speglar...