Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Sep 29, 2023

Sensommaren och hösten är festivaltid i Japan. Vi reder ut varför japanerna älskar att dra runt bärbara tempel på gator och torg mitt i värsta sommarhettan. 

Dessutom har poddens nya medarbetare Klara Gullström landat i Japan och hunnit med att klättra upp på en vulkan och låtit sig både imponeras och...


Sep 9, 2023

Japanerna lever allt längre och är friska betydligt högre upp i åldrarna än tidigare. Den här gången handlar Japanpodden om hur Japan tar hand om sina äldre. Vi träffar Gustav Strandell - en expert med mer än 25 års erfarenhet av japansk äldrevård. En snabbt växande miljardindustri som ofta går...