Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Jun 23, 2022

Idag träffar vi en svensk superentreprenör som verkligen lyckats i Japan. Många äro kallade, få äro utvalda brukar det heta. Och så finns det dom som helt enkelt väljer sig själva.  

Hans Rhodiner satte nyligen ned med Peter Höljö i Tokyo. Det blev ett samtal kring företagande och hur man som svensk...


Jun 5, 2022

Idag blir det politik för hela slanten. Joe Biden har varit på besök, och panelen granskar vad som hände och hur relationen Japan-USA står sig i dessa orostider.