Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Nov 20, 2021

Dagens ämne är långsiktighet, vikten av att vara långsiktig när man gör affärer eller på annat sätt har verksamhet i Japan. 

Vi ger flera exempel. Ett av de viktigaste är kanske Sweden-Japan Foundation som i år firar 50 årsjubileum. SJF är bland annat mycket aktivt när det gäller dela ut stipendier till...


Nov 8, 2021

Svenskt vårdkunnande, särskilt inom äldrevård säljs med stor framgång digitalt på den japanska marknaden. Japanpodden har träffat företrädare för Swedish Quality Care - ett av de företag som leder utvecklingen - och även pratat med deras japanska kunder.