Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Nov 20, 2021

Dagens ämne är långsiktighet, vikten av att vara långsiktig när man gör affärer eller på annat sätt har verksamhet i Japan. 

Vi ger flera exempel. Ett av de viktigaste är kanske Sweden-Japan Foundation som i år firar 50 årsjubileum. SJF är bland annat mycket aktivt när det gäller dela ut stipendier till forskare och studenter som vill tillbringa tid i Japan.