Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Mar 11, 2018

På sjuårsdagen av katastrofen återvänder Japanpodden till Fukushima och människorna vars liv så totalt förändrades den 11 mars 2011.

Vi pratar också med det ansvariga kraftbolaget TEPCO om vilka åtgärder som vidtas för att sanera efter kärnkraftshaveriet och så blickar vi framåt och ser på smarta hus och andra energilösningar som kan bli aktuella i framtiden.