Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Apr 30, 2019

Ett historiskt skifte äger rum i dagarna. Det är 200 år sedan en japansk kejsare senast lämnade sin post. Den första maj tillträder kronprins Naruhito som nummer 126 i raden i världens äldsta monarki.

För att fira den nya kejsaren har japanerna i år fått en extra lång Golden Week - ledigheten som infaller i slutet av april och början av maj. Hela tio dagar firas det. Många passar förstås på att besöka Tokyo - huvudstaden har putsats och fejats i månader för att förbereda festligheterna. 

Det formella trontillträdet sker dock först till hösten - så snart den nye kejsaren välsignat sin första risskörd.