Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Nov 17, 2020

Hur kommer valet av Joe Biden att påverka Japan, och resten av omvärlden, synnerhet Ostasien ?

Vi tar hjälp av Akiko Yamanaka - japansk politiker med lång erfarenhet av internationellt arbete.

Dessutom medverkar Jakob Edberg som driver en byrå som sysslar med government relations i Tokyo.

Lasse Vargö tar sig an ämnet japanska författningar. Den första skrevs av en prins för 1 400 år sedan och innehåller en mängd handfasta tips på hur ett land bäst ska styras.