Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Jul 4, 2023

Japan må ligga långt borta rent fysiskt, men massor kan göras, och görs, för att våra länder ska komma närmare varandra. Senast i raden är Japan Bridge Scandinavia - en ny organisation med bas i Malmö som har ambitionen att möjliggöra nya möten och utbyten mellan Japan och de skandinaviska länderna. 

I...