Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Mar 27, 2022

Calle Eklund kom till Japan första gången 1978 för att sälja kylutrustning till varvsindustrin.

Han blev kvar och har hunnit med att vara chef för bland andra Hägglunds, Volvo och Höganäs. Nu delar han med sig av sina erfarenheter och blickar framåt på ett Japan efter pandemin.  


Mar 11, 2022

Konflikten i Ukraina har satt fokus på japansk utrikespolitik. Japanpodden går tillbaka i tiden och diskuterar hur tidigare konflikter rört om och stört de styrande i Tokyo.

Finns det, för övrigt, förhoppningar om att en bättre världsordning kan komma ur Putins krig ? Alla påverkas, mest ukrainarna själva,...