Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Aug 24, 2020

Japanpodden är tillbaka efter sommarlovet ! 

Snart ett halvår in på coronapandemin börjar effekterna på folkhälsan bli än mer kännbara. Inte så att många fler japaner insjuknar och avlider i covid-19. Snarare är det trångboddheten och jobbande hemifrån som börjar få oönskade effekter...