Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Aug 24, 2020

Japanpodden är tillbaka efter sommarlovet ! 

Snart ett halvår in på coronapandemin börjar effekterna på folkhälsan bli än mer kännbara. Inte så att många fler japaner insjuknar och avlider i covid-19. Snarare är det trångboddheten och jobbande hemifrån som börjar få oönskade effekter på folkhälsan.

Undersökningar visar att japanen har gått upp 2-3 kilo i vikt sedan i mars och att många hemmafruar lessnat på att ha maken på hemmaplan dagarna i ända.