Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden

Oct 29, 2023

Den här gången fokuserar Japanpodden helt och hållet på Maia Hirasawa - en av våra mest folkkära artister som dessutom lyckats med konststycket att bli minst lika stor i Japan som hon är i Sverige. 

Vi pratar om hur det är att växa upp med dubbla kulturer, hur det är att turnera i Japan och inte minst om...


Oct 15, 2023

Hur är det med demonstrationsviljan i Japan? Går folk ut på gator och torg och visar sitt missnöje eller knyter man hellre näven i fickan? 

Dessutom om varför det vimlar av japaner på Hawaii, och så har Klara varit på sportbar i Tokyo.