Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Sep 10, 2021

Podden ger sig i kast med ett känsligt ämne. Hur bra är vi på att följa regler - såväl synliga som osynliga. Finns det någon skillnad mellan Japan och Sverige på området, och isåfall varför. 

Dessutom senaste nytt om det politiska spelet - PM Yoshihide Suga har meddelat att han inte ställer upp för omval. Blir det en kvinna som tar över ? Isåfall första gången i Japan. 

Och om corona, smittspridningen har tagit fart igen, men det beror inte på OS och Paralympics.