Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Mar 2, 2018

Om shakuhachi - den traditionella japanska bambuflöjten.

Med hjälp av Gunnar Jinmei Linder som spelat shakuhachi i mer än 30 år följer vi en rik tradition som sträcker sig tillbaka till Tangdynastins Kina på 600-talet och kanske ännu tidigare. Det visar sig att shakuhachins historia i mångt och mycket speglar Japans historia.

Spetsa öronen när Gunnar tar oss med på en musikalisk och historisk resa. Det blir såklart också mycket shakuhachi-musik.