Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Mar 5, 2021

Rakugo är flera hundra år gammal japansk berättartradition och nu är en svensk på väg att göra sig ett namn i genren. 

Dessutom om japansk humor i allmänhet och en massa annat.