Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Apr 29, 2023

Vi träffar några av de svenskar som inom de närmaste månaderna packar sina väskor och styr kosan österut. 

Det har varit stipendieutdelning och Japanpodden var på plats i Stockholm och minglade bland lyckliga stipendiater.