Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Jan 29, 2023

Japanpodden har träffat en svensk kendomästare som efter decennier av träning stigit i rankingsystemet ända upp till sjunde dan vilket är mycket ovanligt utanför Japans gränser. Mats Wahlqvist heter han och vi har besökt honom i träningslokalen. 

Dessutom om allt mer desperata försök att få fart på barnafödandet i Japan och om en ny app som bokstavligen talat kan läsa och tolka gamla texter. 

Foto: Harald Hofer/Wikimedia Commons