Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Mar 25, 2018

Dagens podd handlar om Japans roll som kolonialmakt och det som skedde i Bortre Asien under senare delen av 1800-talet och första decennierna under 1900-talet.

Asien var en veritabel guldgruva som lockade de europeiska stormakterna. Men också Japan såg möjligheterna att expandera sina intressen. Det handlade om att utöka sitt territorium - Japan var ganska trångbott redan på den tiden - och om att säkra råvaror.

Podden har träffat forskaren John Hennessey vid Linneuniversitetet i Växjö. Han har just lagt fram sin avhandling där han studerat kolonialmakten Japan.