Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Mar 27, 2022

Calle Eklund kom till Japan första gången 1978 för att sälja kylutrustning till varvsindustrin.

Han blev kvar och har hunnit med att vara chef för bland andra Hägglunds, Volvo och Höganäs. Nu delar han med sig av sina erfarenheter och blickar framåt på ett Japan efter pandemin.