Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Feb 8, 2018

Efter drygt fem år med Shinzo Abe som premiärminister tycks det ha vänt för den japanska ekonomin. Men är det en bestående förändring och vilka utmaningar står Japan inför ? För att få svar på de frågorna och många fler vände sig Japanpodden till en expert i ämnet -

Marie Söderberg, professor vid handelshögskolan i Stockholm och chef för European Institute of Japanese Studies, det som ibland även kallas Japaninstitutet.