Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Jan 8, 2022

Umami - den femte grundsmaken.

En japansk företeelse som dök upp redan för 100 år sedan, men som fått ett uppsving i och med den växande populariteten för japansk mat de senaste åren. 

Vad är umami ? Stämmer det att det förutom salt, sött, surt och beskt också finns en femte grundsmak ?

Vi har träffat en japansk krögare, på plats i Tokyo och får hans hjälp att reda ut begreppen.