Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Apr 16, 2020

Precis som Sverige har Japan satsat på en light version av karantän för coronavirus (och fått kritik för detta). Men att döma av antalet fall så här långt verkar strategin fungera.

Premiärminister Abe har dock inte varit särskilt lyckosam i hanteringen av pandemin. I helgen fick han kritik för en tweet där han undervisade sina landsmän i vad de bör göra istället för att gå ut och roa sig. Råden om att dricka te, läsa böcker och se på TV var dock inget som gick hem.

Dag Klingstedt medverkar från Kawasaki, Göran levererar en spaning på temat byggnader vs kultur som historiens sigill och Lars funderar kring begreppen Shin-gyô-sô  - alltså "det sanna", "det som går för sig" och "det litet galna".