Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Mar 20, 2020

Årsdagen av katastrofen i Fukushima inföll den elfte mars. Det var då nio år sedan den stora jordbävningen, flodvågen och haveriet i kärnkraftverket Fukushima Dai-Ichi.
Japanpodden har besökt det drabbade kärnkraftverket och även rest runt i området alldeles i närheten. Det har skett en viss återhämtning men det kommer sannolikt att ta decennier innan livet kan återgå till det normala, kanske kommer det aldrig att ske.