Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Mar 23, 2020

Välkommen till en extrainsatt upplaga av Japanpodden. Det har under helgen kommit uppgifter som alltmer pekar på att sommarens olympiska spel i Tokyo kommer att flyttas till ett senare tillfälle.
Smittsituationen i Japan i sig är enligt myndigheterna under kontroll, men utvecklingen i omvärlden är så pass svårbedömd att allt fler, också inom idrottsvärlden förespråkar att spelen skjuts upp.
Enligt Dick Pound som sitter i styrelsen för Internationella Olympiska kommitten ska beslutet vara fattat - detaljerna kring flytten väntas under de närmaste veckorna.