Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Jun 23, 2022

Idag träffar vi en svensk superentreprenör som verkligen lyckats i Japan. Många äro kallade, få äro utvalda brukar det heta. Och så finns det dom som helt enkelt väljer sig själva.  

Hans Rhodiner satte nyligen ned med Peter Höljö i Tokyo. Det blev ett samtal kring företagande och hur man som svensk entreprenör hanterar ett ovälkommet besök från yakuzan, den japanska maffian. Och mycket, mycket annat. 

Podden tar nu sommaruppehåll och är tillbaka igen i augusti. Trevlig sommar !