Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Dec 5, 2021

Idag ska det bli ett extra fokus på religion och framförallt zenbuddism. Lars Vargö har just kommit ut med en bok i ämnet och vad kan då passa bättre att han ger Japanpoddens lyssnare en liten introduktion. 

Dessutom gläds vi åt att åter ha en redaktionsmedlem på plats i Japan. Hans Rhodiner som finns med på länk och avslutar dagens program med en betraktelse över hur det är att komma tillbaka till Japan efter nästan två år.