Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Apr 2, 2021

Mika Nitz Pettersson rapporterar från Kiba Park i Tokyo om årets något nedtonade körsbärsblomsfirande. Dessutom reder vi ut historien bakom de fantastiska blommorna och ger bakgrunden till varför de är så viktiga i Japan - och alltmer så även i andra länder.

Nyhetssammanfattning om att OS-stafetten har inletts, liksom vaccineringen mot covid-19, samt att Sony byter namn (!).