Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Dec 16, 2020

Med hjälp av inbjuden gäst och redaktörernas egna erfarenheter speglar vi den japanska kvinnans frigörelse.

Långsam, men målmedveten kan utvecklingen sammanfattas.

Dessutom porträtt på tre starka japanska kvinnor som verkligen gjort avtryck i historien, var och en på sitt speciella sätt.