Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Dec 23, 2021

Vi ger oss i kast med en årskrönika över det händelserika 2021, såklart med ett totalt fokus på Japan.

Det blir politik, såväl inrikes som utrikes, sport, kultur, ekonomi, och en massa annat.