Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Oct 12, 2017

Inte på flera decennier har läget varit så spänt i Japans närhet som hösten 2017.

Japanpodden tar hjälp av Lars Vargö - ostasienkännare och tidigare toppdiplomat, numera verksam vid Institute for Security and Development Policy (ISDP) - för att reda ut den trassliga situationen. Vem är vän med vem, vad kan Japan göra, och varför håller Kina så låg profil ?