Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Sep 28, 2020

Med utgångspunkt i begreppet "Japan Passing" diskuterar vi vad som utmärker Japans förhållande till omvärlden och hur en nation som Japan kan göra för att hålla sig framme internationellt.

Medverkar gör Jesper Edman, adjungerad professor vid Waseda-universitetet i Tokyo.