Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Jan 12, 2018

De stänger in sig, i vissa fall kan det handla om 15-20 år eller ännu längre som till synes friska människor flyr in i sig själva och helt drar sig undan omvärlden.

I Japan har företeelsen varit känd sedan 1980-talet och det kan röra sig om mer än en miljon människor som varken går i skola eller arbetar.

Japanpodden har träffat forskare, vårdpersonal och hikikomori som efter år av instängdhet lyckats ta sig ut i verkligheten igen.

Detta är en sida av mångmiljonstaden Tokyo som man sällan ser.