Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Nov 8, 2021

Svenskt vårdkunnande, särskilt inom äldrevård säljs med stor framgång digitalt på den japanska marknaden. Japanpodden har träffat företrädare för Swedish Quality Care - ett av de företag som leder utvecklingen - och även pratat med deras japanska kunder.