Preview Mode Links will not work in preview mode

Japanpodden


Sep 7, 2020

Hälsoskäl uppges vara anledningen. Vi går på djupet vad gäller det hastiga vaktombytet på premiärministerposten. Jakob Edberg, grundare av GR Japan och expert på japansk politik, delar med sig av sina kunskaper. Dessutom ger vi oss i kast med spekulationer och funderingar kring det verkliga skälet till att Shinzo Abe avgår.

Lasse berättar storyn om hur blott 22-åriga amerikanskan Beate Sirota Gordon fick ett avgörande inflytande på utformandet av den japanska författningen.